El Punt - 3 de gener - 1993
Texto: T. París


La Galeria Espais exposa la pintura informalista de Francisca Mompó - La matèria com a màxima expressió

Gírona.- La Galeria Espais Centre d' Arl Contemporani exposa una vintena de pintures de l'artista valenciana Francisca Mompó, realitzades entre l'any 1991 i el 1992. L'obra de Mompó (Valencia 1951), que s'emmarca dintre d'una tendencia informalista, planteja sobre les superfícies planes un estudi de volums i materials a través d'una serie d'experimentacions materiques molt personals.

Mompó ha elegil i'aspecte materic de l'informalisme com la representació més adient a la seva personalitat, tot i considerar que l'informalísme no és gens innovador. L'artista considera que les repeticions es donen en totes les manifestacions artístiques, pero cal trobar un llenguatge personal. Pel que fa a la investigació dels materials, Mompó treballa sobretot les emulsions asfaltiques i l'encaustica. I ha estat a partir de la confiança que l'hi han anat donant aquests materials a través d'un treball llarg i pacient, que Mompó ha decidit exposar ara la seva obra i no abans.

En el conjunt de l'obra que mostra s'hi presenta un treball basat sobre la combinació de la materia, l'espai i la llum. Mompó considera que utilitzant aquests materials les suggerencies són més completes perque s'inclouen en la capacitat rotunda qu'ofereixen els dos colors de les materies: el blanc i el negre: el blanc com a més explícit, el negre com a més misteriós. En general, i malgrat aquests contrastos, les pintures que s'exposen són fosques, atapeïdes de materia pictòrica i amb materials d'elaboració difícil. Són obres denses, carregades de materials que es van superposant per aconseguir nous i diferents volums, apropant-se, en alguns casos, a la idea «d'horror vacu». Amb les encaustiques blanques, s'exemplifica l'altra direcció cromatica que es configura en l'exposició. Amb aquesta tecnica, basada sobre el treball deis colors amb cera blanca com a vehicle, Mompó aconsegueix uns volums i rugositats que confereixen una altra dimensió al quadre.